Assassins Creed - New Czech Fansite

Assassíní

Něco víc o Assasínech

Dějiny Assassínů:
Assassíni byly odnoží Ismā'īlī (větev Islámu) sekty Šíitských Muslimů, ale jsou považováni jak muslimy tak Ismalisty za ne-muslimy. Po rozepři o následnictví v dynastii Fatimide v Káhiře kolem roku 1190, byla strana Nizáriyya, která prohrála, vyhnána z Egypta. Posléze si členové postavili několik opevněných usedlostí v dnešním Iráku, Iránu, Sýrii a Libanonu. To vše se dělo pod vedením charismatického vůdce Hasana - i - Sabbaha. Tato skupina, byla pronásledována jako nevěřící, dominantní sektou Sunnitu v muslimském světě. Jako odpověď posílali právě assassíny, odhodlané sebevražedné zabijáky, aby eliminovali přední Sunitské vůdce, které považovali za „bezbožné samozvance“. Z dnešního pohledu je to jen další z náboženských konfliktů. Sekta assassínů byla zlikvidována nájezdem Mongolů. Jejich poslední pevnost byla srovnána se zemí roku 1272 mongolským Khanem Hulegu. Takže dle historických zmínek sekta působila po dobu 100 let a proč byla zničena právě Mongoly? To je dodnes záhadou, mnoho jejich tehdejších nepřátel mělo eminentní zájem, aby ji zlikvidovali. Nebo ji naopak tolerovali a jejich služeb využívali? Příkladem je Richard Lví Srdce, anglický král, který dle dobových materiálů, si dva assassíny najal na vraždu hraběte Conrada de Montferrat při třetí křížové výpravě.

Etymologie Assassínů:
Jak se jim říkalo -> Hashshashin, Hashishin, Hashashiyyin, Assassín Někteří vzdělanci tvrdí, že pojmenování Hashshashin dostali od svých nepřátel, znamenalo "haššāšīn". Uživatel hašiše, který údajně užívali před svými útoky, ale tato etymologie je popřena. Cech assassínů o sobě hovořil jako o al-da'wa al-jadīda, což znamená nová doktrína, byly v organizaci známí jako Fedayeen – to se dá přeložit jako svobodní válečníci nebo jako ti co se obětují. Jen pro zajímavost assassíni nebyli jedinou skupinou, která se označovala za Fedayeen, ale také mnohé další skupiny v muslimských dějinách.
Většina muslimských současníku byla samozřejmě podezřívavá k těmto „Svatým zabijákům“, a ve skutečnosti k jejich pojmenování užívali pojem Batini. Tento pojem má velice pejorativní nádech v muslimském světě, vyjadřují se tak muslimové především o Ismalistech, kteří rozeznali střed, tak zvanou esoterickou úroveň bytí (batin) v koránu. Věrná náboženská muslimská rozluka by je mohla dokonce vidět jako spojenectví se Západními křesťany proti muslimům. Jen jedna poznámka na závěr etymologie, Edwin Burman, který navštívil tajné archívy v Alamutu, nenašel žádné zmínky u perských assassínů o používání hašiše, takže celá etymologie postavená na užívání hašiše nemusí být vůbec správná a s ní spojené legendy o assassinech samozřejmě.

Assassíni a lokality:
Původní místo, kde založili svoji skupinu, byl Irán (tehdejší Persie) a později cestovali i do dalších zemí. Jejich rozšíření je poměrně široké, navzdory téměř nulovým důkazům. Legendy se hemží možnostmi proč tomu tak bylo, nejpravděpodobnější však je, že důvodem velkého rozšíření byla taktika k náboru nových členů do toho, co se později stalo jak politickou tak náboženskou organizací.

Assassíni:
O uspořádání sekty máme jen strohé informace. Nejspíše byli hierarchicky uspořádáni do sedmi Kruhů. Na vrcholu stáli nejvyšší zasvěcenci jinak nazývaní též hierofantos, jedním z nich byl také Hassan – i – Sabbah. Na nejnižším stupni se nacházeli právě bojovníci úkladní zabijáci, přezdívaní Assassíni.
Jedna z legend od Marca Pola, který navštívil Alamut ve třináctém století, ještě předtím než byl dobyt Mongoly, hovoří o tom, že budoucí assassíni se podrobovali obřadům velmi podobným těm z jiných mytických kultů, kde byl člověk donucen věřit, že je bezprostředně ohrožen smrtí. Trik spočíval v principu, že byli „zdrogovaní“, aby si připadali, že umírají a aby se o chvilku později objevili v zahradě oplývající vínem a účastnili se přepychových slavností připravovaných pannami. Prosebník byl posléze přesvědčen, že se octl v Nebi a jeho pánem se stal Hassan - i – Sabbah. V tu chvíli všechny Sabbahovi rozkazy měli dojít naplnění, i do konečné smrti.
Existují také teorie, které tvrdí, že základní naukou bylo přivést budoucí assassíny do Alamutu ve mladém věku. Když dospěli, obývali výše uvedené zahrady a zde byli drženi nadrogovaní hašišem, a Hassan - i - Sabih zde tentokrát vystupoval jako božský posel. V určitém bodě (kdy, by se dalo říci, že jejich zasvěcení začalo) jim byla droga odebrána a byli přesunuti do kobky. Zde jim bylo řečeno, že pokud se chtějí vrátit do ráje, který před chvílí užívali, bude to pouze na příkaz Sabbaha. Do té doby, musí naprosto přesně poslouchat rozkazy, včetně vraždy nebo sebe obětování.

Kodex Assassínů:
Skupině se podařilo transponovat akt vraždy do promyšleného systému, který byl nasměrován proti vůdcům Seldžuckých muslimů, kteří je pronásledovali. Byly puntičkářští v zabíjení cílů individuálně, vyhledávajíc udělat to tak bez dalších ztrát a nezabíjení civilistů. Ačkoliv byli opatrní, tak pěstovali svoji děsivou reputaci zabíjením jejich cílu veřejně, často v mešitách. Typickým znakem jejich práce bylo použití převleků. Zbraň byla dle výběru každého člena jiná od malého nože, meč, jed, luky, kuše … Užívali všechny zbraně, které nedali byť sebemenší šanci cíli na útěk. Pro boj beze zbraně, assassíni cvičili styl zvaný „Janna“ jež v sobě spojoval, útočné techniky zaměřující se na znehybnění a nízké kopy. Za žádných okolností nepáchali sebevraždy, preferovali nechat se zabít jejich únosci. Specialitou těchto zabijáků byl vystřelovací nůž. Tato zbraň byla umístěna na levé ruce bojovníka. Šlo ji vysunout v případě potřeby a skládala se ze tří částí. Zbraň byla velmi nenápadná. Jednou částí inicializační rituálu se stalo uříznutí prsteníčku, kterého tato zbraň nahrazovala, takže zabiják mohl mít dýku pevně uchopenou v sevřené pěsti.

Závěr:
Mnoho informací je historicky nepodložených. To také platí i o příbězích, že nevyužívali jejich smrtící techniky k dosažení politických cílů. Někdy se snažili dosáhnout svých cílů bez zbytečného zabíjení. Pro příklad, oběť, často vysoce postavená, mohla často najít assassínskou dýku po svém probuzení. To byl jasný pokyn, že cíl není nikde bezpečný. Tím, kdo ji tam položil, mohl být dokonce někdo z jeho vlastního nejbližšího kruhu sluhů, který kult infiltroval. Od té chvíle jakákoliv akce proti přání kultu by ho mohla přivést do bezprostřední smrti. Traduje se, že Saladin, velký vůdce muslimů a soupeř Richarda I. za 3. Křížové výpravy dostal také podobný vzkaz.
Assassíni jsou především obestřeni rouškou tajemství, které nebude nikdy zcela odkryto, ale to je nejspíš to, co dokáže fascinovat a zároveň nutit hledat další informace.
Jakou struktura měla tato organizace je také těžko odhadnout, proto se v článku vyjadřuji několika způsoby – kult, cech, sekta, organizace, …

Žádné komentáře
 
Web je optimalizovaný pro prohlížeč "Opera" a "Internet Explorer"
Copyright © 2008-2009 FAN Stránky Assassins Creed

TOPlist